Barion Pixel
Úvod 5 Produkt 5 Hightop Biotech Rýchly test na IgM/IgG protilátky proti koronavírusu (25 ks/balenie)

Hightop Biotech Rýchly test na IgM/IgG protilátky proti koronavírusu (25 ks/balenie)

Hightop Biotech Rýchly test na IgM/IgG protilátky proti koronavírusu (25 ks/balenie) - Carbon Medical

SEROLOGICKÝ TEST PROTILÁTOK IGM/IGG POPIS PRODUKTU

Hightop Biotech protilátkový test je určený na kvalitatívne stanovenie IgM/IgG protilátok proti novému koronavírusu (SARS-CoV-2, COVID-19). Dôkaz protilátok sa vykonáva zo séra, plazmy alebo plnej krvi. Rýchly protilátkový test je vhodný na potvrdenie prítomnosti protilátok po prekonaní ochorenia alebo po očkovaní. Produkt je určený na profesionálne použitie.

Produkt je momentálne skladom.

Cena: 51,17/balenie

Jednotková cena: 2,05/ks

Cena je vrátane 5% DPH!

Na sklade (dostupné na objednávku)

Špecifikácia testu protilátok IgM/IgG

Názov produktu: SARS-CoV-2 IgM/IgG rýchly protilátkový test (imunochromatografická metóda)
Vzorka: ľudské sérum/plazma /plná krv
Balenie: 25 ks/balenie
Forma: testovacia kazeta
Výrobca: Hightop Biotech Co., Ltd.

Povolenia:
Číslo zložky: OGYÉI/23612-3/2021
Registračné číslo: HU/CA01/23612/21

Obsah balenia rýchleho testu protilátok IgM/IgG

5

25 ks testovacia kazeta

5

25 ks extrakčný tlmivý roztok: 20mM fosfátový pufer (PBS)

5

25 ks jednorazová mikropipeta

5

25 ks jednorazová lanceta

5

25 ks dezinfekčný

5

Príbalový leták

Princíp testu

Imunochromatický test (imunotest) je určený na kvalitatívnu detekciu protilátok IgM a IgG proti koronavírusu 2 (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ťažký akútny respiračný syndróm vo vzorke ľudského séra, plazmy alebo plnej krvi.

Ak sú vo vzorke prítomné protilátky SARS-CoV-2 IgM, vytvárajú komplex s antigénom SARS-CoV-2 označeným koloidným zlatom (rekombinantné antigény SARS-CoV-2). Na základe princípu kapilárneho vzlínania vzorka migruje v testovacej kazete a vytvára s protilátkami (monoklonálne myšacie IgM protilátky proti ľudským protilátkam) v oblasti M-prúžku (testovací prúžok) komplexy, ktoré spôsobujú zmenu farby M-prúžku na červenú, čo sa interpretuje ako pozitívny výsledok. Ak vo vzorke nie sú prítomné protilátky SARS-CoV-2 IgM, reakcia v oblasti M-prúžku (testovací prúžok) nenastáva, farebná čiara sa nezjaví, výsledok je teda negatívny.

Ak vzorka obsahuje protilátky SARS-CoV-2 IgG, dochádza k tvorbe komplexov so SARS-CoV-2 antigénmi označenými koloidným zlatom (rekombinantné antigény SARS-CoV-2). Na základe princípu kapilárneho vzlínania vzorka migruje v testovacej kazete a vytvára s protilátkami (monoklonálne myšacie IgG protilátky proti ľudským protilátkam) v oblasti G-prúžku (testovací prúžok) komplexy, ktoré spôsobujú zmenu farby G-prúžku na červenú, čo sa interpretuje ako pozitívny výsledok. Ak vo vzorke nie sú prítomné protilátky SARS-CoV-2 IgG, reakcia v oblasti G-prúžku (testovací prúžok) nenastáva, farebná čiara sa nezjaví, výsledok je teda negatívny.

Nezávisle od prítomnosti protilátok SARS-CoV-2 IgM a/alebo IgG vo vzorke, kontrolné protilátky označené koloidným zlatom (biotinované BSA) reagujú s protilátkami v oblasti C-prúžku (kontrolný prúžok), čo vedie k jeho sfarbeniu.

Postup Realizácie Testu

Sérum/plazma

Kvapnite zvislo jednu (1) plnú kvapku séra alebo plazmy (10μI) do testovacej jamky.

1.

Otvorte fóliové balenie, vyberte testovaciu kazetu a umiestnite ju na vodorovný povrch testovacou plochou smerom nahor. Kvapnite zvislo jednu (1) plnú kvapku séra alebo plazmy (10μI) do testovacej jamky.

Kvapnite k vzorke dve (2) kvapky (80-100μl) puferového roztoku do testovacej jamky.

2.

Kvapnite k vzorke dve (2) kvapky (80-100μl) puferového roztoku do testovacej jamky.

Odčítajte výsledok za 15-20 minút, po 20 minútach sa výsledok považuje za neplatný.

3.

Odčítajte výsledok za 15-20 minút, po 20 minútach sa výsledok považuje za neplatný.

Plná krv

Kvapnite zvislo dve (2) plné kvapky plnej krvi (20μI) do testovacej jamky.

1.

Otvorte fóliové balenie, vyberte testovaciu kazetu a umiestnite ju na vodorovný povrch testovacou plochou smerom nahor. Kvapnite zvislo dve (2) plné kvapky plnej krvi (20μI) do testovacej jamky.

Kvapnite k vzorke dve (2) kvapky (80-100μl) puferového roztoku do testovacej jamky.

2.

Kvapnite k vzorke dve (2) kvapky (80-100μl) puferového roztoku do testovacej jamky.

Odčítajte výsledok za 15-20 minút, po 20 minútach sa výsledok považuje za neplatný.

3.

Odčítajte výsledok za 15-20 minút, po 20 minútach sa výsledok považuje za neplatný.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - IgG POZITÍVNY - Carbon Medical

POZITÍVNY

Objavia sa dva červené prúžky. Jeden v kontrolnej oblasti (C), druhý v testovacej oblasti (G) a znamená IgG pozitivitu.

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - IgM POZITÍVNY - Carbon Medical

POZITÍVNY

Objavia sa dva červené prúžky. Jeden v kontrolnej oblasti (C), druhý v testovacej oblasti (M) a znamená IgM pozitivitu.

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - IgM IgG POZITÍVNY - Carbon Medical

POZITÍVNY

Objavia sa tri červené prúžky. Jeden v kontrolnej oblasti (C), druhý v testovacej oblasti (G), tretí v testovacej oblasti (M), čo znamená IgG aj IgM pozitivitu.

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - NEGATÍVNY - Carbon Medical

NEGATÍVNY

Objaví sa iba červený prúžok v kontrolnej oblasti (C). V testovacej oblasti (T) sa neobjaví žiadny prúžok.

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - NEPLATNÝ - Carbon Medical

NEPLATNÝ

Neobjaví sa žiadny prúžok alebo sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti: príčinou môže byť nesprávny postup testovania alebo reagenčná chyba. Skontrolujte postup testovania a opakujte test s novou testovacou súpravou.

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - NEPLATNÝ - Carbon Medical

NEPLATNÝ

Neobjaví sa žiadny prúžok alebo sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti: príčinou môže byť nesprávny postup testovania alebo reagenčná chyba. Skontrolujte postup testovania a opakujte test s novou testovacou súpravou.

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - NEPLATNÝ - Carbon Medical

NEPLATNÝ

Neobjaví sa žiadny prúžok alebo sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti: príčinou môže byť nesprávny postup testovania alebo reagenčná chyba. Skontrolujte postup testovania a opakujte test s novou testovacou súpravou.

SARS-CoV-2 rýchlotest na protilátky IgM/IgG - NEPLATNÝ - Carbon Medical

NEPLATNÝ

Neobjaví sa žiadny prúžok alebo sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti: príčinou môže byť nesprávny postup testovania alebo reagenčná chyba. Skontrolujte postup testovania a opakujte test s novou testovacou súpravou.

Charakteristiky výkonu Covid-19 IgM/IgG rýchlotestu

R

SENZITIVITA A ŠPECIFICITA TESTU JE CELKOVO: 94%

ODBER VZORIEK

Činidlo je vhodné pre vzorku ľudského séra, plazmy alebo plnej krvi.

Vzorku séra, plazmy alebo plnej krvi je potrebné odobrať do čistej suchej skúmavky. Plazmu alebo plnú krv je potrebné odobrať do antikoagulačného činidla EDTA, nátrium-citrátu alebo heparínu. Test je potrebné vykonať ihneď po odobratí krvi.

Sérum a plazmu je možné skladovať pred vykonaním testu pod dobu 3 dni pri teplote 2-8°C. Ak bude test realizovaný po dobe dlhšej ako 3 dni, je potrebné vzorky zmraziť (pri teplote -20°C alebo nižšej). Zmrazenie a rozmrazenie vzorky nemožno vykonať viac ako 3x.

Plná krv odobraná do antikoagulačného činidla môže by skladovaná 3 dni pri teplote 2-8°C, avšak sa nesmie zmraziť; plná krv odobraná bez antikoagulačného činidla musí byť testovaná okamžite (aglutináciu je možné vo vzorke zistiť pomocou séra).

UPOZORNENIA

5

Určené výlučne na IN VITRO diagnostiku.

5

Po otvorení test čo najskôr použite! Test je určený len na jedno použitie!

5

Všetky zložky testovacej súpravy musia byť až do momentu použitia zabalené! V prípade poškodeného obalu test nepoužívajte! Preexspirované testy nepožívajte!

5

So vzorkami a činidlami zaobchádzajte ako s potenciálne infekčným materiálom: po použití ich likvidujte ako infekčný materiál!